Learning material overview
Curriculum for this learning material
About Instructor
Student Feedback
FREE
Learning Materials
Teachers' manual
Education for Environmental Citizenship in Bulgarian

Education for Environmental Citizenship in Bulgarian

Образование за гражданство за развитие на околната среда на фокус

Beginner 0 Students Enrolled Bulgarian
FREE
Last Updated Mon, 16-May-2022
Learning material overview
Curriculum for this learning material
About Instructor
Student Feedback

Learning material overview

Книга за учители с практически идеи за прилагане на “Образование за гражданство за развитие на околната среда “

Европейска мрежа за гражданство за развитие на околната среда (ENEC) – финансиран като КОСТ Акция (CA16229-Horizon 2020) обединява повече от 130 експерти от 38 държави с цел подобряване на разбирането, практиката и оценката на гражданството за развитие на околната среда в Европа и участващите страни. Гражданството за развитие на околната среда е приложима концепция в много различни области като икономика, политика, философия, организационен и корпоративен мениджмънт и маркетинг и може да бъде по-добре използвана и установена освен това в областта на образованието. Съвременната екологична криза с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, замърсяването на въздуха и всички други местни и глобални екологични проблеми изискват образование, което е способно да овластява гражданите, развиващи околната среда. Образованието играе ключова роля при формирането на бъдещитеграждани, развиващи околната среда.

Педагогическият подход „Образование за гражданство за развитие на околната среда“ е предложение, насочено в тази насока. Подходът препоръчва специфични елементи като етапи и стъпки, но не е задължително да ги следвате или да ги прилагате в определен линеен ред. В зависимост от изучавания проблем на околната среда, нивото на образование (например начално или средно) и образователните среди (например официални или неформални), могат да бъдат направени необходимите диференциации и изменения. Надявамесе, че образователната общност щея намериполезна.

Надявамесе, че образователната общност щея намериполезна.

+ View More

Curriculum for this learning material

1 Lesson
01:00:00 Hours

Образование за гражданство за развитие на околната среда на фокус

1 Lesson
01:00:00 Hours
  • Образование за гражданство за развитие на околната среда на фокус
    Preview 01:00:00

About Instructor

Andreas Hadjichambis

Dr.Andreas Ch.Hadjichambis

0 Reviews | 7 Students | 31 Courses
Dr. Andreas Ch. Hadjichambis is the Scientific Director of the Cyprus Center for Environmental Research and Education (CYCERE) having the title of Research Professor and a Biology ...

Student Feedback

0
0 Reviews
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)