Learning material overview
Curriculum for this learning material
About Instructor
Student Feedback
FREE
Learning Materials
Teachers' manual
Education for Environmental Citizenship in focus in Serbian

Education for Environmental Citizenship in focus in Serbian

Eдукација за држављанство животне средине у фокусу

Beginner 0 Students Enrolled Serbian
FREE
Last Updated Mon, 16-May-2022
Learning material overview
Curriculum for this learning material
About Instructor
Student Feedback

Learning material overview

Брошура за наставнике са практичним идејама за имплементацију едукације за држављанство животне средине

Европска мрежа за држављанство животне средине (ENEC) је основана као COST Aкција (CA16229-Horizon 2020) која спаја више од 120 експерата из 38 земаља са циљем да унапреди разумевање, праксу и процену држављанства животне средине у Европи и земљама учесницама.

Држављанство животне средине је био утицајан концепт у многим различитим областима као што је економија, политика, филозофија, организациони и корпорациони менаџмент и маркетинг и може се боље искористити и успоставити осим тога и на пољу едукације. Савремена криза у животној средини са климатским променама, губитком биодиверзитета, загађењем ваздуха и свим другим локалним и глобалним проблемима животне средине захтева едукацију која је способна да ојача грађане животне средине. Едукација игра кључну улогу у формирању будућих грађана животне средине.

Педагошки приступ едукацији ка држављанству животне средине јесте предлог у том правцу. Овај приступ препоручује одређене елементе као фазе и кораке, али који се не морају обавезно пратити, нити применити по одређеном линеарном реду. Зависно од проблема у животној средини који се испитује, нивоа образовања (тј. ниже или средње) и типа образовања (тј. формално или неформално), могуће је направити неопходна диференцирања и допуне.

Надамо се да ће просветна/едукативна заједница сматрати то корисним.

+ View More

Curriculum for this learning material

1 Lesson
01:00:00 Hours

Eдукација за држављанство животне средине у фокусу

1 Lesson
01:00:00 Hours
  • Eдукација за држављанство животне средине у фокусу
    Preview 01:00:00

About Instructor

Andreas Hadjichambis

Dr.Andreas Ch.Hadjichambis

0 Reviews | 7 Students | 31 Courses
Dr. Andreas Ch. Hadjichambis is the Scientific Director of the Cyprus Center for Environmental Research and Education (CYCERE) having the title of Research Professor and a Biology ...

Student Feedback

0
0 Reviews
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)